Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do


Drodzy Mieszkańcy!

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zaprasza wszystkich, którzy zakwalifikowali się do udziału
w projekcie pn. „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” do Urzędu Gminy i Miasta, pok. 3 w dniach od 07.02.2017r. (wtorek) do 17.02.2017 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w celu podpisania umowy.

 

Ważne!

 

1. W dniu podpisania umowy należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

2. W przypadku współwłasności do Urzędu muszą stawić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości w celu podpisania umowy.

3. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy podstawowej i zaproszeniem kolejnej osoby z listy rezerwowej.

4. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie tj. w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy skutkować będzie rozwiązaniem umowy (bez powiadomiania i bez możliwości odwołania zgodnie z warunkami umowy zawartymi w par.1 ust.3) oraz skreśleniem z listy podstawowej.

 

Lista podstawowa dostępna pod adresem: www.kozieglowy.pl/aktualnosci/2389


06

LUT

2017

2422

razy

czytano