Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, iż od dnia 28 grudnia 2016 r. należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie wszystkie miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) - obowiązek ten dotyczy również przyzagrodowego (przydomowego) utrzymywania małych ilości kur, kaczek, gęsi itp. na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub jako zwierząt ozdobnych.

Informacje te należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie:

- telefonicznie - 694 446 892, (034) 313 74 93

- e-mailem  - myszkow.piw@wetgiw.gov.pl, sekretariat@myszkow.piw.gov.pl

- osobiście.

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasad bioasekuracji:

przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;

zabezpieczyć paszę dla drobiu przed dostępem zwierząt dzikich;

nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

osowiałość,

gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,

pojawienie się objawów nerwowych,

zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,

biegunka.

 

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśród ptaków może dochodzić do 100%.

 

Należy niezwłocznie zgłaszać każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (np. nagły spadek nieśności; nagłe zwiększone padnięcia drobiu) do odpowiednich osób i instytucji (Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie, lekarz weterynarii prywatnej praktyki, wójt/burmistrz miasta).

 

 

Informacje dotyczące możliwości zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków podtypu H5N8 znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

22

LUT

2017

1257

razy

czytano

2192/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności