Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 9 Sesji Rady UGiM Koziegłowy

W dniu 25 maja 2007r., o godz. 15:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 9 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ślubowanie radnej wybranej w wyborach uzupełniających  w dniu 22 kwietnia 2007 r. w okręgu nr 2.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2007 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie  podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków przyznanych  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco” .
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Vatra Dornei  z okręgu Suceava w Rumunii.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 58/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia  Zespołu Szkół z siedzibą w Pińczycach.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 59/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  z siedzibą w Lgocie Górnej.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły filialnej w Starej Hucie.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 56/VIII/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 18/IV/06 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
16.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
17.  Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18.  Interpelacje i zapytania radnych. 
19.  Wolne wnioski.
20.  Zakończenie obrad  9 Sesji.

 

14

MAJ

2007

2305

razy

czytano

4249/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.