Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt „KOMPETENCJE XXI WIEKU – regionalny program podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia językowe (język angielski, język francuski i język niemiecki) i szkolenie IT.

Na szkolenie językowe jest przeznaczone 120 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), natomiast na szkolenie IT na poziomie podstawowym - 80 godzin dydaktycznych, na poziomie średniozaawansowanym - 130 godzin dydaktycznych. Pojedyncze spotkanie szkoleniowe trwa 4 godziny dydaktyczne w czasie którego przewidziana jest przerwa kawowa. 

Projekt ten jest skierowany do osób pracujących w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach ( maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne). Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które należą do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych tj.:

- osoby po 50 roku zycia

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)

- osoby o niskich kwalifikacjach ( maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne)

- osoby niepełnosprawne

- osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Poziom potrzeb będzie weryfikował test wstępny na podstawie którego uczestnicy są przyporządkowani do odpowiednich grup zaawansowania.

Po przeprowadzeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikaty. Z egzaminu językowego certyfikat TGLS, natomiast z egzaminu komputerowego certyfikat ECCC.

W celu pobrania dokumentów rekrutacyjnych należy kontaktować się z Tomaszem Nowakiem

tel. 667 440 500, e-mail: tomasz.nowak@humaneo.pl.

05

WRZ

2017

994

razy

czytano

1505/4065

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.