Skróty klawiszowe:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Strona główna » Aktualności » ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

wielkość tekstu: A | A | A

Koziegłowy, dn. 29.03.2017 r.

GK. 271.12.2017

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

 

Proszę o przesłanie oferty cenowej w zakresie obsługi Zamawiającego przy przygotowaniu i udzieleniu zamówienia pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy”

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      opracowanie specyfikacji technicznej istotnych warunków zamówienia dla zadania    „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy”  oraz ewentualnych jej zmian,

2)      udział w komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego,

3)      przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów biorących udział w postępowaniu, przygotowywanie projektów wszelkich rozstrzygnięć w terminie 24 godzin

4)      sprawdzenia złożonych ofert w części technicznej i zgodności z założeniami programu funkcjonalno użytkowego w ramach komisji przetargowej,

5)      opracowywanie wsadu technicznego dla rozstrzygnięć Zamawiającego

6)      opracowywanie ewentualnych stanowisk Zamawiającego, w razie składania przez uczestników środków zaskarżenia.

7)      Udział w postępowaniu odwoławczym

8)      Opracowanie wzoru ankiety

9)      Przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzającej możliwość montażu instalacji oraz weryfikacja danych dotyczących zużycia na obiektach mieszkalnych

10)  Utrzymywanie w okresie 14 dni infolinii dla mieszkańców w godzinach 800-1600 pomoc w wypełnianiu ankiet

11)  Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z oszacowaniem wartości zadania oraz opracowaniem audytu energetycznego

12)  Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków zaproponowanych w złożonych ofertach.

13)  Kody CPV: 09330000-1

14)  Kryteria oceny ofert:

           Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%

15)  Oferty proszę nadsyłać na nr fax.: (034) 3141533, e-mail: zpk@kozieglowy.pl, listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy ul. Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegłowy do dnia 05.04.2017r.

 

 

 

 

czytano: 1055 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2017-03-29 09:57:19

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody