Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Koziegłowy, dn. 29.03.2017 r.

GK. 271.12.2017

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

 

Proszę o przesłanie oferty cenowej w zakresie obsługi Zamawiającego przy przygotowaniu i udzieleniu zamówienia pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy”

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      opracowanie specyfikacji technicznej istotnych warunków zamówienia dla zadania    „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy”  oraz ewentualnych jej zmian,

2)      udział w komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego,

3)      przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów biorących udział w postępowaniu, przygotowywanie projektów wszelkich rozstrzygnięć w terminie 24 godzin

4)      sprawdzenia złożonych ofert w części technicznej i zgodności z założeniami programu funkcjonalno użytkowego w ramach komisji przetargowej,

5)      opracowywanie wsadu technicznego dla rozstrzygnięć Zamawiającego

6)      opracowywanie ewentualnych stanowisk Zamawiającego, w razie składania przez uczestników środków zaskarżenia.

7)      Udział w postępowaniu odwoławczym

8)      Opracowanie wzoru ankiety

9)      Przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzającej możliwość montażu instalacji oraz weryfikacja danych dotyczących zużycia na obiektach mieszkalnych

10)  Utrzymywanie w okresie 14 dni infolinii dla mieszkańców w godzinach 800-1600 pomoc w wypełnianiu ankiet

11)  Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z oszacowaniem wartości zadania oraz opracowaniem audytu energetycznego

12)  Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków zaproponowanych w złożonych ofertach.

13)  Kody CPV: 09330000-1

14)  Kryteria oceny ofert:

           Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%

15)  Oferty proszę nadsyłać na nr fax.: (034) 3141533, e-mail: zpk@kozieglowy.pl, listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy ul. Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegłowy do dnia 05.04.2017r.

 

 

 

 

29

MAR

2017

1451

razy

czytano

1948/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności