Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór do udziału w projekcie:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Koziegłowy”

planowanym do złożenia przez Gminę i Miasto Koziegłowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 16 października 2017 r.  do 17 listopada 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Wypełnione dokumenty należy składać na biurze podawczym UGiM Koziegłowy.

Montaż instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców odbędzie się tylko w przypadku pozyskania dofinansowania unijnego.

Informacje ogólne:

- dofinansowanie: maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych

- planowana realizacja projektu - po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Gminę i Miasto Koziegłowy.

Dokumenty do udziału w Projekcie złożyć  mogą:

- osoby fizyczne  zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji Projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,

- osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Koziegłowy i przedstawią aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej- dostarczenie dokumentu razem wymaganą dokumentacją,

- w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele Projektu (podpisać umowę przedwstępną)

- osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zespołu Usług Komunalnych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz nieczystości itp. wg stanu na dzień 30.06.2017 r. – planowana weryfikacja 20.11.2017r.-15.12.2017r.

Informacje dotyczące naboru:

w terminie od dnia 16 października 2017 r.  do 17 listopada 2017 r. r. należy złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prawidłowo wypełnione oraz podpisane następujące dokumenty: deklarację dotyczącą udziału w Projekcie, ankietę dla gospodarstwa domowego w celach weryfikacji, a także podpisaną umowę przedwstępną oraz zgodę współwłaściciela do reprezentowania odpowiednio dla projektu.

Wzór dokumentów do pobrania jest dostepny w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz w załącznikach pod tekstem.

Deklaracje będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonym terminie.

Mieszkańcy, którzy w terminie od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. prawidłowo złożyli deklaracje do projektu "Budowa mikroinstalacji odnawialnych żródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy" nie muszą składać ponownie deklaracji i mają pierwszeństwo udziału w projekcie.


 

 

09

PAŹ

2017

5421

razy

czytano

1900/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.