Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szkoła Podstawowa w Pińczycach była partnerem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Konkurs został wpisany w ogólnopolski projekt edukacyjny „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. Projekt ten objęła Honorowym Patronatem Agata Kornhauser – Duda Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Celami konkursu były: propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu i kultury słowa, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu, uczenie świadomego odbioru dzieł kultury, zapoznanie z losami więźniów obozów koncentracyjnych w  okresie okupacji niemieckiej, popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki, Grażyny Chrostowskiej oraz przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Jury w składzie: Joanna Sularz, Jadwiga Balińska, Danuta Jastrzębska oraz Beata Korusiewicz przeprowadziło 18 października Eliminacje Wojewódzkie. Odbyły się one w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Koordynatorem eliminacji wojewódzkich była dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach, Joanna Sularz.

W gronie najlepiej recytujących znaleźli się:

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Katarzyna Gabryel – Katolickie Liceum w Częstochowie (opiekun: mgr Anna Blady)
II miejsce – Sandra Duś – LO im. kanclerza Jana Zamojskiego w Dąbrowie Górniczej (opiekun: mgr Agata Benduska)

III miejsce – Aneta Pawliczek – ZS w Wodzisławiu Śląskim (opiekun: mgr Halina Lapowa)

Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Kinga Duda – Gimnazjum w Pińczycach (opiekun: mgr Jadwiga Balińska)

II miejsce – Wiktoria Borowicz – Katolickie Gimnazjum SPSK Matki Bożej Jasnogórskiej

w Częstochowie (opiekun: mgr Anna Blady)

III miejsce – Natalia Matuszczyk – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

w Katowicach (opiekun: mgr Dariusz Szumski)

Laureaci  szczebla wojewódzkiego reprezentowali województwo śląskie w Ogólnopolskim Finale, który odbył się 27 października na Zamku Lubelskim w Lublinie. Reprezentantka ze Śląska Katarzyna Gabryel zdobyła w finale III miejsce, a Sandra Duś otrzymała wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

– Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż nagrodę główną – wyjazd edukacyjny do Ravensbrück, dla zdobywców pierwszych miejsc oraz ich opiekunów ufundował burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Jacek Ślęczka, którego w Lublinie reprezentowała Katarzyna Zychowicz – dyrektor ZEAOS w Koziegłowach.

Wartym zauważenia jest również iż wszyscy finaliści z naszego województwa wraz ze swoimi nauczycielami wezmą także udział w tym wyjeździe, który zaplanowany został w dniach 20-22.09.2018 r.

Podsumowując pierwszą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego trzeba zwrócić uwagę na spore zainteresowanie młodzieży twórczością pokolenia z czasów II wojny światowej, ich wyczuciem i zrozumieniem treści recytowanych utworów. Na tle młodzieży z całej Polski świetnie zaprezentowali się laureaci z naszego województwa, czego dowodem są nie tylko zajęte miejsca, ale i otrzymane gratulacje oraz podziękowania – mówi Joanna Sularz. – Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłym roku, tym ważnym przedsięwzięciu, którego celem nadrzędnym jest pielęgnowanie pamięci o Pokoleniu Kolumbów, którego życie zostało często skrócone. Niestety, do lat dwudziestu.

 

Materiał przygotowany w SP w Pińczycach

08

LIS

2017

1253

razy

czytano