Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 8 Sesji Rady UGiM Koziegłowy

W dniu 19 kwietnia 2007r., o godz. 15:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 8 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Koziegłowy za 2006 rok oraz przyjęcie absolutorium:
 1) Przedstawienie sprawozdania Burmistrza
 2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
 3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu w wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium
 4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
 5) Opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium
 6) dyskusja
 7) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Burmistrza i absolutorium.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2007 – 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Gniazdowie.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.  
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad 8 Sesji.

 

 

 

13

KWI

2007

2667

razy

czytano

4325/4592

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.