Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza NABÓR WNIOSKÓW
do udziału w projekcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”
 w dniach od 4 GRUDNIA do 29 GRUDNIA 2017 r.

Nabór zostanie przeprowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Wypełnione dokumenty należy składać w biurze podawczym UGiM Koziegłowy.
Projekt polegał będzie na wymianie źródeł ciepła na paliwo stałe na źródła ekologiczne takie jak piece - na ekogroszek – 5 klasy  (spełniające standard emisyjny zgodny z  normą PN-EN 303-5:2012)  oraz kotły gazowe.

Warunkiem jest posiadanie kotła, pieca na paliwo stałe – wymiana na kocioł ekologiczny węglowy lub gazowy. Inwestycja obejmować będzie również demontaż oraz likwidację starych kotłów.

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych , wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych w budynkach prywatnych.

Warunkiem przystąpienia do Programu wymiany pieców jest złożenie wypełnionych dokumentów.


Wymagane załączniki:
1.    Wniosek o udział we wdrażaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”.
2.    Umowa przedwstępna.
3.    Zgoda współwłaścicieli nieruchomości do reprezentowania, w przypadku gdy wszystkie osoby nie zostały ujęte we wniosku.
4.    Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości: np. akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności, wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące lub wydruk Elektronicznej Księgi Wieczystej (dostępny pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl).


Dokumenty do udziału w Projekcie złożyć  mogą:
1.    osoby fizyczne  zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji Projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,
2.     osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Koziegłowy
3.     w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele Projektu (podpisać umowę przedwstępną)
4.    osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zespołu Usług Komunalnych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.

Informacje ogólne:
- Planowana wartość jednostkowa zadania 10 000 zł z czego: wkład własny Mieszkańca stanowić będzie ok. 5 000 zł pozostałe 50 % to dotacja z Gminy.
- Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje już rozpoczęte, nie przewiduje się też refundacji kosztów, wymienionych już pieców.
- Realizacja projektu planowana jest po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę i Miasto Koziegłowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 

Poniżej załączniki do pobrania:

01

GRU

2017

2626

razy

czytano

1914/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.