Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Segregacja to podział odpadów na te, które trafią na wysypisko odpadów (zmieszane odpady komunalne) i te, które poddane zostaną odzyskowi lub innym metodom unieszkodliwiania. Proces ten najczęściej określa się nazwą „selektywna zbiórka odpadów”. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów nakłada na nas prawo ochrony środowiska (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy selektywna zbiórka odpadów komunalnych została wprowadzona na początku 2005 r. Podjęta została decyzja, że będzie to zbiórka systemem workowym „prosto z zagrody”. Mieszkańcy otrzymują worki zakupione przez Urząd na poszczególne rodzaje odpadów i bezpośrednio w gospodarstwach domowych segregują odpady. Systemem zbiórki objęte są tylko te gospodarstwa, które posiadają kosze na odpady zmieszane.
Obecnie zbierane są selektywnie trzy rodzaje odpadów:
- Szkło bezbarwne – do worka białego,
- Szkło kolorowe – do worka zielonego,
- Tworzywa sztuczne – do worka żółtego.
Urząd zakupuje worki, a następnie je przekazuje firmom wywozowym zajmującym się zbieraniem odpadów komunalnych na terenie Gminy. Firmy mają obowiązek rozdać pobrane worki swoim klientom z Gminy Koziegłowy. Worki, po napełnieniu, są wystawiane w umówionym terminie określonym przez firmę wywozową (co najmniej raz na kwartał) i przez tą firmę odbierane. W miejsce odebranych napełnionych worków firmy mają obowiązek dostarczyć nowe puste worki. Obecnie jeszcze system nie jest doskonały, występują pewne niedomagania, zarówno ze strony firm wywozowych (nieterminowa zbiórka, brak pustych worków), jak i ze strony mieszkańców (worki nie są wystawiane w określonym terminie, do worków trafiają odpady nie posegregowane). Ponadto systemem selektywnej zbiórki odpadów objęci są tylko ci właściciele nieruchomości, którzy posiadają umowy na odbiór odpadów zmieszanych (posiadają kosze na śmieci). Bardzo ważne jest więc, aby 100% gospodarstw domowych posiadało kosze na odpady.
Jakie odpady wrzucamy do poszczególnych worków:
- Worek biały: szkło bezbarwne ze słoików i butelek (całe i stłuczka);
- Worek zielony: szkło kolorowe ze słoików i butelek (całe i stłuczka);
Do powyższych worków nie wrzucamy: szyb, porcelany, naczyń kuchennych (szklanki, talerze), wazonów itp. –  te odpady wrzucamy do kosza na śmieci,
Worek żółty: odpady z tworzyw sztucznych; nie wrzucamy tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami np. metalami, szkłem, drewnem itp.
Na każdym worku jest odpowiedni nadruk informujący jakie odpady można wrzucać, a jakich wrzucać nie wolno. Tak pokrótce wygląda kwestia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie w 2007 roku dostarczony przez dwie firmy działające na terenie naszej Gminy:

Nazwa firmy
Terminy odbioru
Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Kamienica Polska
27 czerwiec,
26 wrzesień,
29 grudzień.
SITA Częstochowa Sp. z o.o.
8 Maj – Mzyki, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Gniaddów
17 maj – Markowice, Pińczyce, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Rzeniszów-Łazy, Stara Huta, Zabijak
21 czerwiec – Koziegłowy
26 czerwiec – Brzeziny, Gliniana Góra, Koziegłówki, Miłość, Mysłów, Osiek
28 czerwiec – Cynków, Lgota Górna, Lgota Nadwarcie, Lgota Mokrzesz, Oczko, Postęp, Winowno, Krusin, Wojsławice
5 lipiec – Mzyki, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Gniaddów
INFORMUJEMY, ŻE W ROKU 2007 OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE TERMINY WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I WORKÓW Z POSEGREGOWANYMI SUROWCAMI WTÓRNYMI
Miesiąc Dzień
Styczeń                    3
Luty                          7
Marzec                     7
Kwiecień                  4
Maj                            9
Czerwiec                  6
Lipiec                        4
Sierpień                    1
Wrzesień                  5
Październik               3
Listopad                    7
Grudzień                   5
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
”SANiKO” Sp. z o. o
42-300 Myszków ul. B. Prusa 70, fax. 034 313 14 82
Tel. 034 313 23 24, 034 313 14 82.  
Autor artykułu Grzegorz Chwist Inspektor ds. Ochrony Środowiska

17

KWI

2007

3963

razy

czytano

4321/4594

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.