Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 277/XXXIX/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na źródło gazowe w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy informuje, że nabór wniosków rozpoczyna się z dniem 13 marca 2018 r.

 W związku z tym, właściciele budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy    i Miasta Koziegłowy, którzy planują wymianę starego źródła ciepła (na paliwa stałe) na nowy kocioł gazowy, mogą występować z wnioskami o zwrotu w formie dotacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji, po jej zakończeniu.    

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy mogą otrzymać do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 3.000 zł brutto dla jednego budynku.

Dotacja obejmuje:

  • demontaż i likwidację starego źródła ciepła,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
  • zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej tj. czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne, zawór trój-/czwór-drogowy, niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, zespół rurowy, izolacja rurociągów, naczynie zbiorcze lub przeponowe.

Wszelkie pozostałe koszty tj. wykonanie instalacji c.o., bojlera czy przebudowa przewodu kominowego, konieczne do poniesienia w celu realizacji modernizacji nie podlegają dofinansowaniu. 

UWAGA!

  • dofinansowanie, o którym mowa w Regulaminie, przyznaje się tylko raz dla danego budynku.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
  • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca na paliwo stałe. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
  • w przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.

Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy

Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr 277/XXXIX/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska  (pokój nr 11, 6 parter), tel. 34 3141219.


 

12

MAR

2018

3835

razy

czytano