Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W czwartek 17  maja 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy podpisano dwie Umowy Partnerskie między Gminą i Miastem Koziegłowy, a Gminą Siewierz.  

Umowy Partnerskie zawarte między Gminą i Miastem Koziegłowy (Lider Projektu), reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Ślęczkę, a Gminą Siewierz (Partner Projektu) reprezentowaną przez Burmistrza Zdzisława Banasia dotyczą realizacji projektów w istotnym obszarze życia społecznego.

Pierwszy projekt pn.  „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz drugi pn. „Budowy  ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 cieszyły się na etapie naboru ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym podjęto działania zmierzające do zawarcia Umów Partnerskich między Gminami, które w znaczący sposób przybliżą oba Samorządy do realizacji celów wymienionych wyżej projektów i pozwolą na poprawę jakości powietrza na terenie obu Gmin.

 

21

MAJ

2018

1030

razy

czytano

1810/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności