Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

9 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 25 maja 2007 o godz. 15:00 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyło się posiedzenie Rady GiM Koziegłowy. Obrady rozpoczęły się od ślubowania wybranej w wyborach uzupełniających w dniu 22 kwietnia 2007 w okręgu nr 2, Radnej Urszuli Gawlińskiej-Bzdura z Gniazdowa. Z porządku obrad wykreślono punkt 10 dotyczący uchwały w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. Radni poddali również głosowaniu propozycję radnej Mirosławy Juda i Zdzisławy Jasik o wyłączenie z obrad punktu 13 dotyczącego uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Starej Hucie. Za wykreśleniem zagłosowały 2 osoby, przeciw 6, wstrzymało się również 6 osób. Punktu 13 nie wyłączono z porządku obrad.
Do najważniejszych punktów obrad należało podjecie uchwał:  
- w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2007 rok.
- w sprawie podatku rolnego, leśnego od nieruchomości  od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach
- w sprawie zabezpieczenia środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco  
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, nawiązania współpracy z Gminą Vatra Dornei z Okręgu Suceava w Rumunii.
- sprawie zmian uchwał Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie utworzenia Zespołów Szkół z siedzibą w Pińczycach i Lgocie Górnej
- w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Starej Hucie
- w sprawie zmiany Uchwały numer 56/XVIII/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku
- w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały numer 18/IV/06 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady i Miasta Koziegłowy.
- w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Koziegłowy działki położonej w miejscowości Lgota Górna z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw przy świetlicy środowiskowej.
B.K

28

MAJ

2007

3023

razy

czytano

4250/4535

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.