Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jubileusze OSP Stara Huta i zespołu Złoty Kłos

28 lipca 2018 r. na terenie strażnicy OSP Stara Huta odbył się wyjątkowe jublieusze: 90-lecia OSP Stara Huta oraz 80-lecia Zespołu Regionalnego ,,Złoty Kłos”.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pińczycach, którą sprawował proboszcz ks. kanonik Tadeusz Mikołajczyk.

Po mszy wszyscy udali się do strażnicy OSP, gdzie odbyły się główne uroczystości. Na jubileuszu pojawiło się wielu zaproszonych gości: II Wicewojewoda Śląski Piotr Kołodziejczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego Jan Kieras,  Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie bryg. Sergiusz Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Zdzisław Ucieklak, dowódca Jednostki JRG kpt. Mariusz Szczepański, Radni Powiatowi - Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar i Mariusz Morawiec , Radni Gminni - Elżbieta Jarecka, Bożena Konopka, Grażyna Sitek, Andrzej Okularczyk, Grzegorz Pietrzyk, Dariusz Stuła, Andrzej Szóstak, Marian Szmukier, Sekretarz GiM Koziegłowy Krzysztof Bąk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach Joanna Sularz, Sołtysi z sąsiednich sołectw.

Burmistrz Jacek Ślęczka złożył szanownym Jubilatom serdecznie życzenia i słowa uznania za ich długoletnią i owocną działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gminy Koziegłowy.

Podczas uroczystości zostały wręczone następujące odznaczenia”. OSP w Starej Hucie oraz Zespół Regionalny ,,Złoty Kłos" otrzymały Złotą Odznakę Honorową ,,Za Zasługi  dla Województwa Śląskiego", którą wręczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, w asyście Burmistrza Jacka Ślęczki.

Złotą Odznaką Honorową  ,,Za Zasługi dla Woj. Śląskiego" wyróżniono  również druha Zygmunta  Będkowskiego. Srebrne Odznaki Honorowe ,,Za Zasługi dla Woj. Śląskiego" otrzymali druhowie: Antoni Kawka, Zygmunt Będkowski, Marcin Będkowski. Druhowie: Karol Gocyła, Krystian Kulak, Mateusz Będkowski, Dawid Sularz, Patryk Kurczyński, Patrycja Duda, Wojciech Biały, Marek Chachulski, Zdzisław Szyja otrzymali pamiątkowe dyplomy ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa" przyznane przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

Członkowie Zespołu: Jadwiga Duda, Grażyna Uchnast, Alfreda Woźniczka, Krystyna Zęderowska, Helena Bereza, Danuta Cupiał, Anna Sitek, Jolanta Baran, Anna Sowa, Beata Łuczak, Maria Sutor, Zenobia Kulak, Teresa Sobota, Zdzisław Szyja, Wiesław Niedzielski, Zbigniew Konieczniak, Marian Nowak otrzymali od Dyrektor i pracowników MGOPK w Koziegłowach pamiątkowe Statuetki Honorowe z okazji 80-lecia Zespołu .

Po podziękowaniach i odznaczeniach dla wszystkich zgromadzonych gości  wystąpił szacowny Jubilat - Zespół  Regionalny ,,Złoty Kłos", który zachwycił zgromadzoną publiczność. Natomiast dla Jubilatów wystąpili Zespół Śpiewaczy ,,Lgoczanki" z Lgoty Górnej oraz Kapela Biesiadna z Choronia.

Sołectwo Stara Huta otrzymało wsparcie na zadanie pn. „Jubileusz 80-lecia Zespołu Folklorystycznego Złoty Kłos ze Starej Huty”, w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup obuwia ludowego – damskiego i męskiego. Zadanie współfinansowane było przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, zgodnie z umową zawartą z dnia 12 lipca 2018 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą i Miastem Koziegłowy.

Realizacja zadania: „Jubileusz 80-lecia Zespołu Folklorystycznego Złoty Kłos ze Starej Huty” przyczyniła się do kształtowania świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców wsi, gminy, regionu, ponadto propaguje zachowanie wartości środowiska kulturowego. Przedsięwzięcie, które śmiało można zaliczyć do oddolnych inicjatyw dotyczących własnej wsi posłużyło mobilizacji zasobów wiejskich nie tylko wśród członkiń i członków zespołu Złoty Kłos, ale także wśród społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zachowaniu ich tożsamości i tradycyjnych wartości życia wiejskiego.

 

 

09

SIE

2018

1694

razy

czytano