Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Warsztat Terapii Zajęciowej w komfortowych warunkach

W piątek, 7 września odbyła się uroczystość otwarcia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.
Budynek WTZ zmienił się po remoncie nie do poznania. Gmina i Miasto Koziegłowy przeprowadziła modernizację w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele opieki społecznej Warsztatu Terapii Zajęciowej. W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane związane m.in. dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła na potrzeby c.w.u.). W ramach inwestycji zostały przeprowadzone także inne prace jak: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej, montaż wentylacji grawitacyjnej, roboty ogólnobudowlane, w szczególności dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych a także zagospodarowanie terenu.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Mariusz Trepka – Poseł na Sejm RP, Ryszard Majer – Senator RP, Piotr Kołodziejczyk – II Wicewojewoda Śląski, Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach, Jacek Ślęczka – Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Joanna Kołodziejczyk – Przewodnicząca GiM Koziegłowy, Agnieszka Kłys - Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Silvia Sobczyk – Prezes Fundacji „Kropla Szczęścia”, Roman Sobczyk – właściciel firmy SOKPOL, Anna Kaczorowska – właściciel firmy Józan, Dorota Kaim-Hagar i Wiesława Machura – Radni Powiatu Myszkowskiego, Radni Gminy i Miasta Koziegłowy, Krzysztof Bąk – Sekretarz GiM Koziegłowy, Jadwiga Matyja – Skarbnik GiM Koziegłowy, Edyta Wrzosowska – Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UGiM Koziegłowy, przedstawiciele WTZ Łazy, Środowiskowego Domu Samopomocy „Millenium” w Myszkowie, Grupy „W stronę marzeń”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, mieszkańcy Wojsławic i oczywiście podopieczni WTZ.
Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślone zostało znaczenie WTZ dla całego powiatu myszkowskiego. W zajęciach WTZ w Wojsławicach uczestniczą bowiem osoby z wszystkich gmin powiatu a także spoza niego. Propozycja powstania warsztatu padła w styczniu 2006 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka w porozumieniu z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Janem Wiesiołkiem podjęli decyzję o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach. Otwarcie miało miejsce 27 grudnia 2006 roku. W zajęciach uczestniczyła stała ilość osób - 30 podopiecznych. Od początku powstania w WTZ funkcjonuje sześć pracowni. W maju 2013 roku warsztat został przejęty przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, a w grudniu 2016 roku nastąpiło zwiększenie liczby uczestników do 34. Kierownikiem ośrodka jest Mariola Knieja.
Uczestnikami warsztatu są osoby dorosłe posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pochodzą głównie z Powiatu Myszkowskiego. Większość z podopiecznych warsztatu posiada niepełnosprawność sprzężoną. Główne niepełnosprawności to upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, choroby neurologiczne.
Dzięki wykonanej inwestycji w WTZ panują teraz znakomite warunki. W budynku zamontowana została nawet winda.
W imieniu rodziców osób uczestniczących w zajęciach WTZ Burmistrzowi i Radnym Gminy i Miasta Koziegłowy za wykonana inwestycję podziękowała Anna Cymer, wyrażając nadzieję, że kolejnym krokiem będzie stworzenie ogrodu sensorycznego, o który dbać będą podopieczni. Podziękowała też Kierownik Marioli Kniei za wzorowe prowadzenie ośrodka. Nie obyło się bez prezentów od: Gminy i Miasta Koziegłowy, Burmistrza, Przewodniczącej GiM Koziegłowy oraz zaproszonych gości. Mateusz Kolasa, właściciel siłowni MediGym w Koziegłowach zadeklarował, że podopieczni WTZ będą mogli bezpłatnie korzystać z siłowni.
Obecnie w warsztacie funkcjonuje 6 pracowni: techniczna, sadowniczo-ogrodnicza, edukacyjno- ekologiczna, przetwórstwa i gospodarstwa domowego, manufaktury oraz artystyczna. Dodatkowo uczestnicy korzystają z terapii psychologicznej i rehabilitacji ruchowej.
Przez rok trwania modernizacji podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej przebywali w budynku dawnej szkoły w Koziegłowach-Rosochaczu.
Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1 834 868 zł, koszty kwalifikowane - 863 514, a dofinansowanie - 733 986 zł

12

WRZ

2018

917

razy

czytano

1579/4401

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie: