Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sołectwa dostały wsparcie na kulturę

Gmina i Miasto Koziegłowy zrealizowała projekty zgłoszone przez sołectwa w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w 2018 r. Zadania współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego, w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, zgodnie z umowami zawartymi 12 lipca 2018 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą i Miastem Koziegłowy.

W ramach konkursu dofinansowanie pozyskały 3 sołectwa z terenu gminy Koziegłowy: Samorząd Mieszkańców Koziegłów, Sołectwo Pińczyce oraz Sołectwo Stara Huta. Wartość realizowanych zadań wynosi 60 000 zł, natomiast pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa śląskiego stanowi 80% wartości zadnia.

Samorząd Mieszkańców Koziegłów zrealizował zadanie pn. „Zakup strojów cieszyńskich dla Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca Koziegłowy”, które przyczyni się do promocji Śląska – regionu. Zespół przygotowuje ,,Oczepiny" z terenu Śląska Cieszyńskiego. To barwne widowisko ludowe z przyśpiewkami i tańcem, uzupełnione o stroje z tego regionu, w pełni będzie przemawiało do widza. Będzie to adekwatne z przekazem kulturowym Śląska Cieszyńskiego, jego tradycją i kultywowanymi obrzędami, a odbiorcy przybliży region tak odmienny od naszego. Przygotowywane przez Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy widowisko nauczy szacunku do historii, dziedzictwa kulturowego, pokaże to co nas łączy, a co dzieli, jednocześnie wzmocni wizerunek sceniczny zespołu. W ramach zadania zakupiono stroje cieszyńskie: dziewczęce, męskie oraz stroje damskie.

Sołectwo Pińczyce wnioskowało o „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc w nowe instrumenty muzyczne oraz mundur”. Celem zadania jest kultywowanie i promocja lokalnej twórczości. W ramach projektu zakupiono dla orkiestry w 11  instrumentów muzycznych jak: flety, sonor, tuba, klarnety, saksofon, puzon oraz zestaw perkusyjny. Ogłoszono już nabór do orkiestry, aby poszerzyć skład wykorzystać potencjał młodych ludzi i jak najefektywniej wykorzystać wysokiej jakości nowe instrumenty. Ponadto zakupiono mundur młodzieżowy. Uzyskana pomoc finansowa umożliwiająca realizację zadania przyczyni się do rozwoju działalności i podniesienia atrakcyjności oferty muzyczno-kulturalnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc oraz stworzy mieszkańcom Pińczyc, ale także gminy ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i umożliwi aktywną integrację środowiska wiejskiego.

Sołectwo Stara Huta zrealizowało zadanie pn. „Jubileusz 80-lecia Zespołu Folklorystycznego „Złoty Kłos” ze Starej Huty”. Z okazji jubileuszu Sołtys wsi Stara Huta oraz członkinie i członkowie zespołu wystąpili o pomoc finansową. Zaplanowano zakup obuwia ludowego – damskiego i męskiego. Zespół posiada nowe stroje regionalne, a zakup obuwia stanowi doposażenie mające na celu poprawę wizerunku scenicznego podczas występów.      W ramach zadania odbyła się promocja zespołu i sołectwa – Uroczysty Jubileusz we wsi Stara Huta z udziałem mieszkańców Gminy, którą uświetniły występy ludowych zespołów folklorystycznych. Podczas imprezy uhonorowano członkinie i członków zasłużonych dla Zespołu „Złoty Kłos”.                      

Realizacja zadania „Jubileusz 80-lecia Zespołu Folklorystycznego Złoty Kłos ze Starej Huty” przyczyniła się do kształtowania świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców gminy, regionu, ponadto propaguje zachowanie wartości środowiska kulturowego. Przedsięwzięcie jakim były obchody jubileuszu 80-lecia zespołu można zaliczyć do oddolnych inicjatyw dotyczących własnej wsi, przyczyniły się do mobilizacji zasobów wiejskich nie tylko wśród członkiń i członków zespołu, ale także wśród społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zachowaniu ich tożsamości i tradycyjnych wartości życia wiejskiego.

Gmina i Miasto Koziegłowy realizując te zadania kształtuje świadomość narodową i obywatelską mieszkańców, wspiera rozwój i promuje twórczość ludową. Realizuje tym samym cele konkursu oraz cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+ oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.

 

11

PAŹ

2018

909

razy

czytano