Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

10 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

29 czerwca  2007 r. o godz.  15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 10 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy                     

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 17 czerwca  2007 r. w okręgu nr 6.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2006 roku oraz stan bieżący.
6.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koclin.
7.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wojsławice.
8.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Postęp.
9.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gliniana Góra.
10.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Huta.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2007 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
14.Podjęcie uchwały w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych  i zasad ich przyznawania.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
19.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
20.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21.Interpelacje i zapytania radnych. 
22.Wolne wnioski.
23.Zakończenie obrad 10 Sesji.

20

CZE

2007

3390

razy

czytano

4191/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.