Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogród zimowy w Pałacu Biskupów już działa

Zakończyła się rozbudowa budynku Pałacu Biskupów w Koziegłowach o ogród zimowy. Inwestycja Giny i Miasta Koziegłowy przeprowadzona została w ramach II etapu Rewitalizacji Pałacu Biskupów. Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, dla poddziałania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Oranżeria przybudowana została do ścian budynku Pałacu Biskupów po obrysie dziedzińca. Wyposażona jest m.in. w wysuwaną mechanicznie do góry scenę, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i ścianę wodną. Ogród zimowy przeznaczony jest zarówno dla przedszkolaków, którzy mają swa siedzibę w Pałacu Biskupów jak i do organizacji imprez przez Gminę i Miasto Koziegłowy.
Pod koniec 2018 r., w ramach II etapu Rewitalizacji Pałacu Biskupów, wybudowany został naprzeciwko pałacu Park Integracji Międzypokoleniowej. W trakcie realizacji jest jeszcze aranżacja reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Pałacu Biskupów po zachodniej stronie budynku (m.in. urządzenie zieleni, ciągów pieszych, małej architektury, amfiteatru, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring) oraz budowa parkingów po wschodniej stronie. Wydatki kwalifikowane dla wszystkich wymienionych zadań w ramach II etapu rewitalizacji oszacowane zostały na kwotę 4 526 238,98 zł, a dofinansowanie wynosi 4 299 927,02 zł.

06

MAR

2019

1028

razy

czytano

1609/4572

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.