Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 7 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
w dniu 28 marca 2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
zwołuję na dzień 28 marca 2019 r. o godz. 15,oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 7 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023 , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa , porządku publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza GiM Koziegłowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Koziegłowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie statutu dzielnicy Rosochacz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z SP ZOZ Myszków ( punkt lekarski w Cynkowie)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z SP ZOZ Myszków ( punkt lekarski w Gniazdowie).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
16. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad 7 Sesji.
 

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

18

MAR

2019

765

razy

czytano

1527/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.