Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

18 października 2019 r. w Klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Patronat nad konkursem sprawowała dr Wanda Półtawska. Szkoła Podstawowa w Pińczycach jest partnerem imprezy. Województwo śląskie reprezentowali uczniowie wyłonieni w ramach eliminacji, które szkoła w Pińczycach przeprowadziła 8 października w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach byli to:

– w  kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Magdalena Sędor – ZS Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach

Aneta Pawliczek – Teatr Wodzisławskiej Ulicy im. Doroty Nowak w Wodzisławiu Śląskim Alicja Konopka – IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu

 – w kategorii  klasy 7-8 szkoły podstawowej:

Marta Koczy – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku

Julia Korzec – Szkoła Podstawowa w Pińczycach

Alicja Wójcik – Szkoła Podstawowa im. Jana Kiepury nr 46 w Sosnowcu

Uczniowie z województwa śląskiego okazali się być jednymi z najlepszych, bowiem w kategorii szkół ponadpodstawowych Magdalena Sędor zajęła I miejsce, Aneta Pawliczek III miejsce natomiast Alicja Konopka została wyróżniona. Wyróżnienia otrzymały również wszystkie uczestniczki kategorii klas 7-8 szkoły podstawowej czyli Marta Koczy, Julia Korzec oraz Alicja Wójcik. Gratulujemy recytatorom i ich opiekunom.

Warto podkreślić, że celem konkursu jest m.in. propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu i kultury słowa, kształtowanie wrażliwości na piękno  ojczystego języka, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu, uczenie świadomego odbioru dzieł kultury, zapoznanie z losami więźniów obozów koncentracyjnych w okresie okupacji niemieckiej, popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki, Grażyny Chrostowskiej oraz przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Uczniowie zwiedzili ponadto Lublin, w tym Oddział Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” powstałe w 1979 r. z inicjatywy Klubu byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i "Pod Zegarem". Od początku swego istnienia mieści się w celach byłego aresztu gestapo przy ul. Uniwersyteckiej 1 w Lublinie. Ostatnim, ale bardzo przyjemnym punktem wyjazdu było odwiedzenie Kazimierza Dolnego nad Wisłą, bardzo urokliwego miejsca, które jest perłą polskiego renesansu. Słynie ze swej niezwykłej urody. Uczniowie zobaczyli rynek z zabytkowymi kamieniczkami w stylu "renesansu naiwnego" i studnią. Najsłynniejsze punkty przy rynku i okolicach: kamienice Przybyłów z 1618 roku, kamienica Celejowska z piękna attyką, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego, Dom Górskiego, Kamienica Biała, kościoły farny i Św. Anny oraz Mały Rynek, miejsce handlu.  Na koniec wszyscy zaopatrzyliśmy się w Kazimierskie koguty maślane, symbol miasta i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Materiał przygotowany został w szkole Podstawowej w Pińczycach

07

LIS

2019

556

razy

czytano

1452/4572

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.