Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 


Jak ożywić i spopularyzować  nie lubiany zazwyczaj przedmiot przez dzieci, jakim jest matematyka? Pokazać jak bardzo przydaje się w życiu codziennym i że nie jest wcale taka trudna i nudna. Właśnie zakończył się pierwszy etap projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”, w 100% finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. „Ponad 70 szkół zrealizowało zajęcia dodatkowe z matematyki. Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie ewaluacyjne I części projektu. Na którym przedstawiono wyniki pracy zespołu dydaktycznego, odpowiedzialnego za badanie przyrostu umiejętności i kompetencji matematycznych, uczniów biorących udział w projekcie oraz zespołu doradców metodycznych odpowiedzialnych za jakość pracy nauczycieli biorących udział w projekcie” - powiedziała dyrektor projektu pani mgr  Katarzyna Zychowicz. Celem Projektu jest m.in., wzrost osiągnięć edukacyjnych z matematyki uczniów szkół biorących udział w projekcie. Aby zmierzyć ww. osiągnięcia przeprowadzono badanie testem sprawdzającym kompetencje matematyczne w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej oraz pierwszych i drugich gimnazjum. Badaniu poddano 20% szkół będących beneficjentami projektu. Łącznie do testowania przystąpiło 1153 uczniów z 18 szkół. Badanie to jest tzw. badaniem „na wejściu”, tzn., że te same klasy objęte będą badaniem „na wyjściu”, które zostanie przeprowadzone w styczniu 2008 roku. Przyrost wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów będzie stanowił tzw. efekty twarde projektu. Dodatkowo analizie poddano stopnie szkolne z matematyki (oceny z klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej w roku szkolnym 2006/7). Dane te posłużą do analizy porównawczej na koniec projektu, po uzyskaniu ocen po I semestrze w roku szkolnym 2007/8. Raport z badań zamieszczony na stronie internetowej www.kozieglowy.pl  zawiera podstawowe parametry statystyczne pozwalające wnioskować o osiągnięciach uczniów, ich słabych i mocnych stronach. Informacje te są zakodowane, ponieważ mają służyć jedynie dyrektorom i nauczycielom poszczególnych klas do podnoszenia jakości kształcenia matematycznego. Indywidualna analiza wyników poszczególnych klas jest możliwa po uzyskaniu przez dyrektora kodów swojej szkoły. Konieczne jest wyciągnięcie wniosków z zadań, w których poszczególne klasy osiągnęły wynik poniżej 20%. Wyniki badań powinny stać się podstawą do formułowania konstruktywnych wniosków dla systemów dydaktycznych poszczególnych nauczycieli. Umożliwi to dostosowanie w roku szkolnym 2007/8 programów kształcenia matematycznego do możliwości uczniów. W sytuacjach, gdy osiągnięte wyniki klas lub szkół znacznie odbiegają od średniej badania, szkoła może/powinna podjąć decyzję o modyfikacji programu lub metod nauczania. W każdym teście uczeń mógł uzyskać max. 20 pkt., średnia arytmetyczna dla całej badanej populacji w poszczególnych klasach wyniosła (ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych):
Klasa 4 Szkoły Podstawowej - 12,61 pkt.
Klasa 5 Szkoły Podstawowej - 9,08 pkt.
Klasa 1 Gimnazjum - 9,99 pkt.
Klasa 2 Gimnazjum - 10,95 pkt.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu. Złożony wniosek o płatność został zweryfikowany i oceniony bardzo pozytywnie. Przejrzystość, klarowność i kompletność dokumentów miała wpływ na szybką ocenę i akceptacje do wypłaty. Więcej informacji o przebiegu  projektu można uzyskać na stronie internetowej www.kozieglowy.pl.  B.K.

 


31

LIP

2007

2547

razy

czytano

4073/4401

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.