Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szkoła atrakcyjna również po lekcjach

Gmina i Miasto Koziegłowy pozyskała kolejne znaczące środki na realizację zadań w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. Od września do grudnia bieżącego roku we wszystkich gminnych szkołach oraz w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowo, będzie realizowany projekt „Szkoła atrakcyjna również po lekcjach”.
Niebagatelna kwota dofinansowania  w wysokości 239 500, 00 PLN zostanie wykorzystana na organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kształtujące postawy przedsiębiorczości, aktywności i rozwijające kompetencje kluczowe. W ramach projektu zostaną zorganizowane liczne wycieczki a także zawody sportowe i konkursy których laureaci i finaliści otrzymają cenne nagrody. Baza dydaktyczna wzbogaci się o wiele pomocy dydaktycznych a w tym między innymi rzutnik multimedialny, aparat cyfrowy, gry edukacyjne, książki i inne. Całkowita wartość projektu „Szkoła atrakcyjna również po lekcjach” wynosi 337 000,00 PLN a dofinansowanie stanowi aż 70 % wydatków. W porównaniu do zeszłorocznej edycji konkursu jest to zmiana na korzyść, w projekcie realizowanym przez Gminę i Miasto Koziegłowy od listopada do grudnia 2006 o nazwie „Wesoła jesień w Gminie Koziegłowy” o  całkowitej wartości 59 652,00 PLN, udział własny wynosił aż 50%. Oba wnioski, i zeszłoroczny i aktualny, złożono w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Śląskiego w ramach realizacji programu rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Załącznikiem do wniosku, przygotowanego przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej przy ścisłej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, były programy zajęć opracowane przez nauczycieli. Pomimo krótkiego czasu od daty ogłoszenia konkursu do złożenia kompletnego wniosku, dzięki zaangażowaniu i mobilizacji wszystkich zaangażowanych osób, wniosek został zaopiniowany pozytywnie i zaakceptowany do realizacji. Władze gminne są zainteresowane wszechstronnym rozwojem szkół i jak widać nie tylko matematycznie ale i inne kompetencje młodych ludzi z naszej gminy mogą być rozwijane przy wykorzystaniu zewnętrznych środków finansowych.

03

SIE

2007

2188

razy

czytano

4198/4531

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.