Skróty klawiszowe:

16 Sesja RGiM Koziegłowy

Strona główna » Aktualności » 16 Sesja RGiM Koziegłowy

wielkość tekstu: A | A | A

Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Damian Cesarz informuje o zwołaniu na 30 kwietnia 2020 r. 16 Sesji RGiM Koziegłowy. Rozpoczęcie obrad o godz. 15.00.

Porządek obrad 16 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami ) , na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy zwołuję na dzień 30 kwietnia 2020 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 16 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023 , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w ciągu DP 2312S w miejscowości Cynków ul. Woźnicka”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu C0VID-19.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
10. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad 16 Sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Damian Cesarz

czytano: 338 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2020-04-24 09:07:14

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody