Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Damian Cesarz informuje o zwołaniu na 30 kwietnia 2020 r. 16 Sesji RGiM Koziegłowy. Rozpoczęcie obrad o godz. 15.00.

Porządek obrad 16 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami ) , na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy zwołuję na dzień 30 kwietnia 2020 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 16 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023 , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w ciągu DP 2312S w miejscowości Cynków ul. Woźnicka”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu C0VID-19.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
10. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad 16 Sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Damian Cesarz

24

KWI

2020

642

razy

czytano

1166/4444

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.