Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Już dziś wymień swój dowód osobisty!

Informacja dla osób, które nie wymieniły jeszcze książeczkowych dowodów osobistych.
Szanowni Państwo
Informujemy, iż należy wymienić dotychczasowe dowody osobiste (zielone książeczki) na nowe dowody w formie plastikowej karty. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007r. co oznacza, że po 1 stycznia 2008r. książeczkowe dowody osobiste stracą ważność. Wszystkie osoby, które do tej pory nie wymieniły dowodów osobistych na nowe nie będą mogły, po upływie terminu ich ważności załatwić wielu podstawowych spraw dnia codziennego np. odebrać przesyłki na poczcie, kupić lub sprzedać nieruchomość, samochód, sporządzić umowę kredytową, akt notarialny czy też inne formalności w urzędach itp.

Wymagane dokumenty:
Odręcznie wypełniony i podpisany wniosek + załączniki: 
- 2 aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności natomiast przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w gminie załatwiającej wniosek),
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w gminie, gdzie załatwiany jest wniosek).
- dowód wniesienia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
Wniosek o wymianę dowodu osobistego uzyskać można w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w pokoju nr 1.

 

09

SIE

2007

3662

razy

czytano

4238/4576

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.