Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.


Informacje o naborze:
Termin, od którego można składać wnioski
2020-04-28 (od godziny 08:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2020-06-23 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
I r. czerwiec II/III r. lipiec IV r. sierpień 2020

 

Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej

 

Konkurs:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem
Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może dostać dofinansowanie, kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]

85,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN

76 269 031,20

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR

17 187 000,00

Data określenia wartość w PLN 2020-04-01 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,4376 PLN

 

Informacja:
Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs 327439177, 327439171
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne pod linkiem https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527

24

KWI

2020

782

razy

czytano

1211/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.