Skróty klawiszowe:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Strona główna » Aktualności » Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

wielkość tekstu: A | A | A

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej:

www.subregion-polnocny.pl

oraz fanpage na Faceboooku

https://www.facebook.com/subregionpolnocny/

Stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie to zrzeszenie wszystkich tj. 34 gmin i powiatów z obszaru Subregionu Północnego. Związek formalnie funkcjonuje od 3 stycznia 2020 roku.

Głównymi celami stowarzyszenia są:

 • upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju;
 • ochrona wspólnych interesów członków Związku;
 • współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027;
 •  wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin należących do Związku;
 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 • poprawa jakości środowiska kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu;
 • współdziałanie przy zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych;
 • wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych;
 • rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ochrony różnorodności biologicznej;
 • rozbudowa, integracja oraz unowocześnianie systemu transportowego i komunikacyjnego w subregionie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego w głównych węzłach;
 • budowa subregionalnej sieci tras rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym;
 • wsparcie członków Związku przy działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu;
 • wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno- gospodarczych;
 • upowszechnianie walorów turystycznych Subregionu Północnego oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno – turystycznej;
 • stymulowanie i wspieranie rewitalizacji na obszarze subregionu;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Więcej informacji o działaniach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na stronach:

www.subregion-polnocny.pl
https://www.facebook.com/subregionpolnocny/

czytano: 173 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2020-05-22 14:15:23

Walory Gminy
 • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
 • Bogate zasoby wód głębinowych
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefy aktywności turystycznej
 • Szlaki konne i rowerowe
 • Korzystna lokalizacja
 • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody