Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej:

www.subregion-polnocny.pl

oraz fanpage na Faceboooku

https://www.facebook.com/subregionpolnocny/

Stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie to zrzeszenie wszystkich tj. 34 gmin i powiatów z obszaru Subregionu Północnego. Związek formalnie funkcjonuje od 3 stycznia 2020 roku.

Głównymi celami stowarzyszenia są:

 • upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju;
 • ochrona wspólnych interesów członków Związku;
 • współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027;
 •  wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin należących do Związku;
 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 • poprawa jakości środowiska kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu;
 • współdziałanie przy zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych;
 • wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych;
 • rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ochrony różnorodności biologicznej;
 • rozbudowa, integracja oraz unowocześnianie systemu transportowego i komunikacyjnego w subregionie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego w głównych węzłach;
 • budowa subregionalnej sieci tras rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym;
 • wsparcie członków Związku przy działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu;
 • wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno- gospodarczych;
 • upowszechnianie walorów turystycznych Subregionu Północnego oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno – turystycznej;
 • stymulowanie i wspieranie rewitalizacji na obszarze subregionu;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Więcej informacji o działaniach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na stronach:

www.subregion-polnocny.pl
https://www.facebook.com/subregionpolnocny/

22

MAJ

2020

556

razy

czytano

1153/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.