Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie informuje, iż w miesiącu czerwcu bezpośrednia obsługa petentów będzie prowadzona w pomieszczeniu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, wejście od strony północno - wschodniej (dawne wejście do biura poselskiego) w dniach:

 

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:30;

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 13:00;

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:00;

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 13:30 do 14:30;

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 08:00 do 09:00.

 

Wstęp do pomieszczeń (VI p.) PINB w Myszkowie dla osób postronnych jest wyłączony do odwołania.

Poza wskazanymi godzinami, tylko w sprawach pilnych, możliwość bezpośredniego kontaktu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie z pracownikiem inspektoratu.

 

Zwracamy się o kontakt: telefonicznie, pisemnie: pocztą, na adres email: pinb-myszkow@o2.pl, ePUAP: PINBwMyszkow/SkrytkaESP.

Pliki przesyłane drogą elektroniczną w formacie pdf, word.

 

Kontakt telefoniczny z PINB w Myszkowie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. poniedziałek - piątek w godzinach 07:30 - 15:30, tel. 034 315 91 85; 034 315 91 72; 034 315 91 73; ew. 506 727 540.

 

Kontrole obowiązkowe, dowód z oględzin, czynności kontrolne obiektów budowlanych do dnia 15 czerwca 2020 r. nie będą przeprowadzane, z wyjątkiem:

- kontroli stanów technicznych obiektów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi;

- kontroli obowiązkowych w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1198 z późn. zm.):

                    - po przeprowadzeniu procedury legalizacji na podstawie art. 48 ustawy Prawo budowlane;

          - po przeprowadzeniu legalizacji w związku z istotnymi odstępstwami odbiegającymi od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;

              - inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

 

W przypadku składania zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych wnosi się o uprzedni kontakt telefoniczny celem ustalenia kompletności dokumentów załączonych do zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 31zy1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W związku z powyższym do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a ustawy Prawo budowlane, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

25

MAJ

2020

990

razy

czytano

1153/4492

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.