Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

 


W sobotę 18 sierpnia na boisku sportowym w Gniazdowie odbyła się dostojna uroczystość.  Tym razem druhowie z  Ochotniczej Straży Pożarnej z Gniazdowa obchodzili swoje święto. 90 lat temu, w maju 1917 roku zebrała się społeczność wsi Gniazdów aby omówić sprawę założenia Stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna. W tym dniu powołano Komitet Założycielski, który wybrał zarząd. Pierwszym prezesem został ksiądz Bolesław Pinkowski, a komendantem Walerian Paliga. Na wniosek Zarządu zorganizowano zbiórkę pieniędzy od członków Komitetu Założycielskiego, w kwocie 100 ówczesnych rubli. Za zebrane pieniądze zakupiono mundury, hełmy i pasy bojowe. Dwie sikawki ręczne i dwie dwukołowe beczki na wodę, przechowywano w drewnianej szopie. Intensywna działalność OSP zaczęła się po wyzwoleniu, zakupiono motopompę, wybudowano murowane pomieszczenie na sprzęt. Powstała sala  widowiskowa, gdzie odbywały się spotkania druhów strażaków i zabawy taneczne. Za zasługi dla społeczeństwa strażacy z Gniazdowa z w 1949 roku otrzymali sztandar.

 


 

To dzięki nim i miejscowej ludności w 1961 roku stanęła nowa remiza strażacka. Obecny Zarząd OSP w Gniazdowie to: Prezes – Paliga Marek, Naczelnik – Jagusiak Michał, Z-ca Naczelnika – Ryszka Tomasz, Sekretarz – Jan Filipczak, Skarbnik – Rychlik Rafał, Gospodarz – Nawara Stanisław, Członek Zarządu – Kołodziejczyk Kamil. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Mirosław Churał, Jerzy Niedbała i Kawuś Stanisław. Uroczystość 90-lecia była znakomitą okazją  do wręczenia najlepszym strażakom odznaczeń. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: Antoni Ćwik, Stefan Strąk, Jerzy Starczewski, Tadeusz Słota. Srebrne medale dostali druhowie: Stanisław Nawara, Jan Filipczak, Czesław Torbus. Honorowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: Mieczysława Paliga, Jan Figarski, Ks. Proboszcz Tomasz Nowak, Ks. Proboszcz Tadeusz Ratajczyk. Brązowymi medalami  zostali odznaczeni  druhowie: Paliga Marek, Jagusiak Michał, Ryszka Tomasz, Ciuk Adam, Kuliś Łukasz, Rychlik Rafał, Niedbała Jerzy, Musialik Krystian, Starczewski Piotr. Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego, odznaką Strażak Wzorowy, odznaczeni zostali druhowie: Knapik Mariusz, Kołodziejczyk Kamil, Haraziński Kamil, Wielgomas Kamil, Wyderka Adam. Złotym medalem odznaczono również Sztandar Jednostki. W uroczystości uczestniczyli burmistrz Koziegłów, Prezes Gminnych OSP Jacek Ślęczka, starosta myszkowski Marian Wróbel, Prezes Zarządu Powiatowego, druh Zdzisław Ucieklak, członek Zarządu Wojewódzkiego OSP Zdzisław Banaś, radni powiatowi i gminni, mieszkańcy Gniazdowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich. „Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek”- za taką postawę dziękowano strażakom, a uroczystość ta była pochwałą i zachętą dla kolejnych pokoleń do podtrzymywania tradycji pożarnictwa nie tylko w Gniazdowie. BK

 


 

20

SIE

2007

2270

razy

czytano

4189/4533

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.