Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy – Gminny Komisarz Spisowy

na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach 01.09.2020r. -30.11.2020r.

Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.

 

 

 

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania
 1. być osobą pełnoletnią;
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy;
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo lb umyślne przestępstwo skarbowe

 

 1.  Kandydat na rachmistrza terenowego jest zobowiązany do odbycia szkolenia obejmującego informacje o:
 1. statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
 2. zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
 3. sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.
 1. Szkolenie o którym mowa w pkt. II kończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Zastępca Wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenie.
 3. Do zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego należy dołączyć :
 1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 1);
 2. Informację dotyczącą RODO (zał. 2);
 3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkołę średniej
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy www.kozieglowy.pl, www.bip.kozieglowy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy.
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020r.” w terminie od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.

 

Adres do doręczeń. Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy. Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy.

19

CZE

2020

991

razy

czytano

1172/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.