Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

„Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 11 ust. 1, 2 art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2019. poz.1295) ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Przedmiotem projektu dokumentu jest w głównej mierze wytyczenie nowych celów i kierunków działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie do 2030 roku. Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030  dostępny jest na stronie internetowej
https://www.e-slask.pl/news/polityka_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030 można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej
https://www.e-slask.pl/news/polityka_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego/ w terminie 35 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 8 lipca 2020r.  

Wypełniony i podpisany formularz należy:

  • Przekazać drogą elektroniczną na adres: scsi@e-slask.pl w formie edytowalnej.
    Mail należy zatytułować „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
    lub
  • Wysłać na adres Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”

lub

  • Dostarczyć osobiście do sekretariatu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice, w kopercie z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”

19

CZE

2020

625

razy

czytano

1231/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.