Skróty klawiszowe:

„Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”

Strona główna » Aktualności » „Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”

wielkość tekstu: A | A | A

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 11 ust. 1, 2 art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2019. poz.1295) ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Przedmiotem projektu dokumentu jest w głównej mierze wytyczenie nowych celów i kierunków działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie do 2030 roku. Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030  dostępny jest na stronie internetowej
https://www.e-slask.pl/news/polityka_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030 można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej
https://www.e-slask.pl/news/polityka_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego/ w terminie 35 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, tj. do dnia 8 lipca 2020r.  

Wypełniony i podpisany formularz należy:

 • Przekazać drogą elektroniczną na adres: scsi@e-slask.pl w formie edytowalnej.
  Mail należy zatytułować „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
  lub
 • Wysłać na adres Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”

lub

 • Dostarczyć osobiście do sekretariatu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice, w kopercie z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”

czytano: 91 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2020-06-19 13:36:56

Walory Gminy
 • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
 • Bogate zasoby wód głębinowych
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefy aktywności turystycznej
 • Szlaki konne i rowerowe
 • Korzystna lokalizacja
 • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody