Skróty klawiszowe:

18 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Strona główna » Aktualności » 18 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

wielkość tekstu: A | A | A

Porządek obrad 18 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 23 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień 23 lipca 2020 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XVIII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Koziegłowy na rok szkolny 2020/2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Gniazdów-Mzyki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Lgocie Górnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
11. Sprawozdanie roczne z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za rok 2019.
12. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad 18 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

czytano: 211 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2020-07-15 08:47:43

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody