Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 


III Gminne Dożynki odbyły się w tym roku 9 września w Starej Hucie. Polową Mszę św. odprawił Proboszcz Parafii w Pińczycach, ks. Tadeusz Mikołajczyk. Deszcz nie odstraszył mieszkańców gminy. W uroczystościach wzięło udział 16 oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 10 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Koziegłowy.  Radna  Mirosława Juda wraz z Sołtysem Starej Huty Dariuszem Świebodą przedstawiła gospodarzy dożynek: Przewodniczącą Rady Joannę Kołodziejczyk oraz Burmistrza Jacka Ślęczkę, a także Starostów Dożynek Lidię Machurę i Jerzego Łabusia. Przewodnicząca Rady  Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk przywitała gości słowami: „Dożynki są jednym z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Tak dawniej jak i dziś dożynki są również ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika, codziennie trafia na  nasze stoły polski chleb. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Niech chleba nigdy i nikomu nie zabraknie, w naszej gminie i w naszej ojczyźnie. O rolnikach, tak pięknie powiedział Jan Paweł II - „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi, wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.Witam serdecznie wszystkich rolników przybyłych na dożynki”. W tym miejscu Przewodnicząca powitała również: Posłankę na Sejm Jadwigę Wiśniewską, Posła Wojciecha Piechtę, Starostę Myszkowskiego Marian Wróbla, Wicestarostę Jana Kierasa, Wiceburmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Stanisława Błońskiego, Prezesa Banku Spółdzielczego w Myszkowie Leokadię Mizerską, Wiceprezesa BS Zofię Jakubczyk, Kierownika Powiatowego Oddziału Doradztwa Rolniczego Józefa Ślusarza, Kierownika Powiatowego Oddziału KRUS Annę Muchlę, Prezesa Powiatowej Straży Zdzisława Ucieklaka, Sylwię Kurdyk z PCPR, Kierownika Rewiru Dzielnicowego w Koziegłowach Andrzeja Papaję, Skarbnik GiM Koziegłowy Jadwigę Matyję, Sekretarza GiM Koziegłowy Krzysztofa Bąka, Dyrektor Zespołu Szkół w Pińczycach Joannę Sularz, Radnych Powiatowych, Radnych Gminy i Miasta Koziegłowy, Ochotnicze Straże Pożarne, KGW, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców. 
 

 
Obrzęd chleba wykonał Zespół ze Starej Huty Złoty Kłos. Po tej oficjalnej części ceremonii dożynkowej Koła Gospodyń Wiejskich przystąpiły do dzielenia się plonem. Każde Koło odśpiewało tradycyjną przyśpiewkę dożynkową i wręczyło swój wieniec wybranemu gościowi. Przepięknego orła z kłosów zbóż otrzymał Burmistrz Jacek Ślęczka od Koła Gospodyń z Krusina i Winowna, Przewodnicząca Joanna Kołodziejczyk otrzymała wieniec z Cynkowa, Pani Poseł Jadwidze Wiśniewskiej wręczało KGW z Gniazdowa. Na ręce Burmistrza Poseł Jadwiga Wiśniewska złożyła list gratulacyjny z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciecha Mojzesowicza w dowód uznania za troskę o rolnictwo w gminie oraz pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W liście Minister podziękował rolnikom za wytrwałość oraz życzył zdrowia i dostatku. Poseł Wojciech Picheta otrzymał wieniec od pań z Mysłowa, Strosta Marian Wróbel od KGW Z Cynkowa a wicestarosta od Koła z Rzeniszowa, Leokadi Mizerskiej wyśpiewało KGW z Mzyk, Zofii Jakubczyk z Lgoty Górnej. Koziegłowy obdarowały Józefa Ślusarza i Iwonę Chmurzewską, Annę Muchę z KRUS,  Pustkowie Lgockie i wiceburmistrza Koziegłów Stanisława Błońskiego, KGW z Lgoty Górnej. Burmistrz Jacek Ślęczka wraz z dostojnymi gośćmi wręczył dyplomy najlepszym rolnikom z Gminy Koziegłowy.


Dyplomy otrzymali: Huta Stara: Jerzy Łabuś, Lidia Machura, Stanisław Frączek, Dariusz Świeboda; Gniazdów: Wiesław Paliga, Szczepan Ćwik, Stanisław Nawara, Marek Paliga; Cynków: Bożena i Stanisław Łapaj, Zenon Koronowicz; Pińczyce: Będkowski Krzysztof, Będkowski Ryszard; Lgota Mokrzesz: Krzysztof Kos, Włodzimierz Musialik, Marian  Kulak; Lgota Górna: Stanisław Kciuk, Roman Flak; Pustkowie Lgockie: Jarosław Uchnast; Winowo: Urszula Dziuk, Ryszard Kozioł, Zofia Knapik; Koziegłowy: Grzegorz Sapota. Na zakończenie burmistrz przytoczył słowa Wincentego Witosa „W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga.”. Następnie podziękował ks. Proboszczowi za Mszę dziękczynną w intencji rolników, Starosta dożynek, Radzie Sołeckiej z panem Sołtysem na czele, Mirosławie Juda, radnej GiM Koziegłowy, dyrektor Joannie Sularz, nauczycielom i uczniom, dyrektor Teresie Żarskiej i pracownikom MGOPK w Koziegłowach, Iwonie Chmurzewskiej za przygotowanie degustacji potraw, przedstawicielom BS w Koziegłowach i Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Myszkowie za przygotowanie wystawy, Orkiestrze Gminnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkim mieszkańcom Starej Huty za okazana pomoc przy organizacji dożynek. Na dożynkach nie zabrakło bigosu  i piwa a na wiejską zabawę zaprosiła Kapela „Ani Ani”. BK

 

11

WRZ

2007

2368

razy

czytano

4222/4576

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.