Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

20 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk informuje o zwołaniu na 29 października 2020 r. 20 Sesji RGiM Koziegłowy. Początek zaplanowano na godz. 15.00.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy.
9. Informacja o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny 2019/2020.
10. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych ( zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym).
11. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad 20 Sesji.

19

PAŹ

2020

481

razy

czytano

1010/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.