Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

22 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 22 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 29 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień 29 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
9. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 rok:
1) prezentacja projektu budżetu przez Burmistrza Gminy i Miasta
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
3) odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu
4) dyskusja
5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Koziegłowy
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 r.
14. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym
15. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje i zapytania radnych
17. Wolne wnioski i informacje
18. Zakończenie obrad 22 Sesji

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

14

GRU

2020

516

razy

czytano

1074/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.