Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

8 marca rusza wstępny nabór ankiet do udziału w projekcie ,,Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza wstępny nabór ankiet
uczestnictwa w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II”

 

 

 

Realizacja projektu planowana jest po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę i Miasto Koziegłowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Projekt polegał będzie na wymianie starego nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe, na źródła ekologiczne takie jak kotły na:

- ekogroszek 5 klasy (spełniające standard emisyjny zgodny z normą PN-EN 303-5:2012, ecodesign),
- pellet 5 klasy (spełniające standard emisyjny zgodny z normą PN-EN 303-5:2012, ecodesign),
- kotły gazowe,

inwestycja obejmuje demontaż oraz likwidację starych źródeł ciepła.

 


Nabór wstępnych ankiet uczestnictwa potrwa od 8 do 31 marca 2021 roku.

Nabór zostanie przeprowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, tj.: pon., śr., czw., pt.: od 7:30 do 15:30; wt.: od 8:00 do 16:00
Wypełnione ankiety uczestnictwa należy składać w Biurze Podawczym UGiM Koziegłowy.

 

Kontakt telefoniczny z pracownikami UGiM pod nr telefonu: 34 314 12 19 wew. 120 w godzinach pracy urzędu.

 

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych w budynkach prywatnych.

 


Ankietę do udziału w projekcie mogą złożyć:
- Osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w Gminie Koziegłowy.
- Osoby fizyczne  zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji Projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców.
- Osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zespołu Usług Komunalnych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.
- Osoby, które użytkują kotły/piece na paliwo stałe.

 


Informacje ogólne:
- Planowana wartość dotacji stanowić będzie maksymalnie 6 000 zł  (lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach gospodarstwa domowego).
- Realizacja projektu planowana jest po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę i Miasto Koziegłowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników do projektu.
- Wstępna ankieta uczestnictwa ma na celu określić: zakres rzeczowy projektu, poziom  dofinansowania oraz liczbę uczestników projektu. Złożenie wstępnej ankiety uczestnictwa
nie stanowi oficjalnego zgłoszenia w ramach planowanego naboru i nie gwarantuje otrzymania dotacji.
- Po zebraniu wstępnych ankiet uczestnictwa oraz ustaleniu ilości mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła, ustalony zostanie szczegółowy regulamin realizacji zadania.
- Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje już rozpoczęte, nie przewiduje się też refundacji kosztów, wymienionych już kotłów.
- Mieszkańcy, którzy złożą wstępną ankietę uczestnictwa będą informowani o naborze i niezbędnych dokumentach zgłoszeniowych.

02

MAR

2021

2038

razy

czytano

936/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.