Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

27 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 30 czerwca

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXVII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.
Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
7. Raport o stanie Gminy:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2020
2) debata nad raportem
3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Postępie w drodze darowizny
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Koziegłowach (Rosochacz)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany udziału w prawie własności w Mysłowie
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłowy – Etap I
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłowy ( Wylągi)
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłówki
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Stara Huta
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Wojsławice
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Rzeniszów
19. Sprawozdanie roczne z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za 2020 r.
20. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym
21. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
22. Interpelacje i zapytania radnych
23. Wolne wnioski i informacje
24. Zakończenie obrad 27 Sesji

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

14

CZE

2021

434

razy

czytano

768/4440

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.