Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

Podczas 27. Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, która odbyła się 30 czerwca, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz Przewodnicząca Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk złożyli podziękowania na ręce Prezesa Jerzego Motłocha z okazji 15 – lecia działalności Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury oraz za wsparcie i pomoc w realizacji wielu zadań i inwestycji, których partnerem było stowarzyszenie.  

Prezes podziękował Burmistrzowi oraz Radnym za dotychczasową, dobrą współpracę oraz przedstawił w formie prezentacji inicjatywy i działania podejmowane na przestrzeni ostatnich lat.

- Partnerstwo Północnej Jury obejmuje swoim zasięgiem 9 gmin, największą gminą, która jest członkiem stowarzyszenia jest Gmina Koziegłowy. To zobowiązuje nas do tego, aby starać się jak najwięcej państwu pomagać i z państwem pracować. Środki z budżetu stowarzyszenia PPJ są przeznaczone na realizowanie inwestycji na terenach gmin członkowskich oraz dla przedsiębiorców. Jednym z naszych celów jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorczości. Chcemy, aby w naszym stowarzyszeniu, na naszym obszarze wspierać działania, w szczególności przedsiębiorców, poprzez zakładanie nowych firm, pomoc w rozwijaniu działalności gospodarczej – powiedział Jerzy Motłoch.

Po zakończeniu prezentacji, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 z 14 obecnych na Sesji Radnych.

– Bardzo serdecznie dziękuję Szanownej Radzie za udzielnie wotum zaufania za mijający, trudny rok budżetowy i organizacyjny. Musieliśmy się zmierzyć z wieloma nie do końca zdefiniowanymi przedsięwzięciami i wyzwaniami. Dziękuję za publiczną dyskusję, za cenne uwagi, które były przekazywane. Mam nadzieję, że sprostamy zarówno w tym roku jak i w kolejnych latach pewnym, wzajemnym oczekiwaniom – powiedział Burmistrz Jacek Ślęczka.

W trakcie sesji  został również przedstawiony szczegółowy raport o stanie gminy za rok 2020. Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pod linkiem: Raport o stanie Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2020.

01

LIP

2021

958

razy

czytano

862/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.