Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 


15.10.2007 o godz. 16.00 w budynku Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Pińczycach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy  Niegowa Krzysztof Motyl, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Stanisław Błoński, Radni powiatowi i gminni, Prezydent Fundacji Elementarz Andrzej Jabłoński, Członek Rady Fundacji Maria Lorek, Dyrektor ZEAS w Koziegłowach Katarzyna Zychowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłowie Marzena Kaim, Dyrektor Zespołu Szkół w Pińczycach Joanna Sularz, Skarbnik Gminy i Miasta Koziegłowy Jadwiga Matyja, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, mieszkańcy Mysłowa, Zabijaka i Pińczyc. Radny Józef Lazar, przywitał wszystkich gości oraz przybliżył główny cel tego spotkania -„Witam wszystkich serdecznie i dziękuję za przybycie. Jako radnego interesuje mnie wiele spraw  związanych z działalnością Fundacji Elementarz w Polsce, w Gminach Powiatu myszkowskiego oraz w Pińczycach. Chciałbym razem z Państwem bliżej poznać możliwości Fundacji, min. prowadzenia Szkół Podstawowych, ocenę dotychczasowej współpracy pomiędzy Elementarzem, a Sołectwem Pińczyce, współpracę z gminą oraz zaangażowanie mieszkańców Pińczyc w działalność  tutejszego Ogniska Przedszkolnego”.  Prezydent Fundacji Andrzej Jabłoński oraz Maria Lorek,  przedstawili prezentację  dotyczącą realizowanych projektów przez Fundacje Elementarz. Burmistrz Jacek Ślęczka w swej wypowiedzi podkreślił „Jesteśmy pod wrażeniem tego rodzaju działań. Po reformie oświaty jesteśmy w grupie samorządów, gdzie subwencja na oświatę jest zbyt mała, nie starcza na właściwe zaspakajanie potrzeb w dziedzinie edukacji. Do 7,5 miliona  zł, Urząd Gminy i Miasta dopłaca ponad 4 miliony zł, w celu utrzymania aktualnych sieci szkół. W dziedzinie wychowania wczesnoszkolnego gmina wywiązuje się dobrze; w formach typowych nauczania początkowego w Szkołach Podstawowych, posiadamy Publiczne Przedszkole w Koziegłowach z ośrodkiem zamiejscowym w Starej Hucie. Pragnę aby spotkanie to było zaczątkiem szerszej dyskusji, która podążać będzie w kierunku gdzie jedną formę jaką my samorząd, realizujemy w formie przedszkoli publicznych, nie była przeciwwagą tych alternatywnych metod nauczania jakie umożliwia Fundacja Elementarz, aby się uzupełniały i od nas wszystkich zależy jak to będzie działało”.
W Pińczycach, Wiejskie Ognisko Przedszkolne, działa od kwietnia tego roku. W zajęciach uczestniczy 30 dzieci w wieku od 2 do 5 lat. 18 godzin tygodniowo trwają zajęcia, w dwóch grupach wiekowych. Poza zajęciami dydaktycznymi maluchy objęte są również zajęciami logopedycznymi oraz opieką psychologa. Ognisko Przedszkolne mieści się w budynku należącym do Gminy Koziegłowy. O pomieszczenia i teren wokół budynku dbają rodzice. Wszystkie remonty, naprawy i porządki wykonują sami. Obecnie zakupili piec do centralnego ogrzewania. Pani Anna Skwara i Anna Strzelecka  podczas dyskusji z Radnymi i pracownikami Urzędu, przedstawiły zebranym dokładne informacje o wkładzie rodziców oraz o potrzebach związanych z działalnością przedszkola aby Ognisko to  mogło funkcjonować w Pińczycach nie tylko jeden rok. BK

 

18

PAŹ

2007

2085

razy

czytano

4173/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.