Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Historie ze starej fotografii, czyli życie mieszkańców Gminy Koziegłowy zapisane na taśmie fotograficznej do lat 80-tych XX wieku.

Gmina Koziegłowy to piękne miejsce nie tylko ze względu  na historię, walory architektoniczne, przyrodnicze ale to również historia jej mieszkańców, ich życie codzienne przeplatane radościami i smutkami. To historie rodzin, które tu mieszkały, mieszkają, mają tu swoje korzenie i  stanowią o wartości swych małych ojczyzn.

 Historie ze starej fotografii miały charakter konkursowy i skierowane były do poszczególnych sołectw naszej gminy. Celem konkursu  było   ukazanie poprzez stare fotografie obrzędów i uroczystości rodzinnych ( chrzciny, śluby, wesela, pogrzeby), życia codziennego i odświętnego mieszkańców (praca na roli, dawne profesje, zawody, portrety mieszkańców, uroczystości kościelne i państwowe), dziedzictwo kulturowe (obrzędy, tradycje, rzemiosło) oraz muzykanci i kapele. 

Dokumentacja fotograficzna pozwoliła na poszerzenie wiedzy o dziejach regionu, poznanie historii własnej miejscowości i jej mieszkańców. W konkursie brało udział 21 sołectw, dostarczając łącznie 261 zdjęć. Z tej bogatej dokumentacji komisja konkursowa nagrodziła i rekomendowała zdjęcia, które zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych organizowanych 29 sierpnia w Koziegłowach. W czasie uroczystości dożynkowych zostaną również wręczone nagrody pieniężne dla laureatów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia wystawy ,,Historie ze starej fotografii". Warto przypomnieć sobie jak to kiedyś my, mieszkańcy, radziliśmy sobie w życiu codziennym, spędzaliśmy czas wolny lub towarzyszyliśmy najbliższym w ich ważnych wydarzeniach. Przypomnimy sobie sąsiadów, znajomych, członków rodzin, osoby, które już odeszły, ale zapisały się w naszej pamięci.

Konkurs "Historie ze starej fotografii" jest realizowany w ramach zadania "Historie nieznane, a bliskie w Gminie Koziegłowy II", które otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych ODL w Zawierciu i Gminę Koziegłowy.

Materiał został przygotowany przez MGOPK w Koziegłowach

10

SIE

2021

506

razy

czytano