Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt dokumentu pn: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm. ) w informuję, że:

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy opracował projekt dokumentu pn: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”.
Projekt Planu znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, 42-350 Koziegłowy Plac Moniuszki 14 sala obsługi mieszkańca.

Uwagi i wnioski do projektu można składać pisemnie i ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy w godzinach pracy urzędu oraz pocztą elektroniczną na adres: um@kozieglowy.pl od dn. 20.08.2021 do dn. 10.09.2021. Uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.

20

SIE

2021

745

razy

czytano

755/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.