Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju GiM Koziegłowy do 2030 roku

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku

Działając na podstawie art. 10e, 30 ust.2 pkt. 1) i 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1057) oraz uchwały Nr 219/XXV/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku

Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 5 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

Konsultacje prowadzone są zwłaszcza z mieszkańcami Gminy i Miasta Koziegłowy z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu strategii następuje wyłącznie z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

  1. pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy (decyduje data wpływu do Urzędu),
  2. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, poprzez złożenie na Biurze Podawczym lub wrzucenie do specjalnej skrzynki podawczej na parterze budynku;
  3. za pomocą poczty elektronicznej: um@kozieglowy.pl lub poprzez system EPUAP /2sc38b9dph/SkrytkaESP

Za ważne uznaje się przesłane w postaci skanu podpisanego formularza lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy.

 

Załączniki:

  1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku
  2. Formularz zgłaszania uwag
  3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w/s konsultacji społecznych

05

PAŹ

2021

1256

razy

czytano

705/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.