Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

30 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 28 października

Porządek obrad 30 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 28 października 2021 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję
na dzień 28 października 2021 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXX Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.
 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na kolejne 3 lata – dz.nr 1932 w Koziegłowach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na kolejne 3 lata – dz.nr 1933 w Koziegłowach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
10. Informacja o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny 2020/2021.
11. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych (zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym).
12. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad 30 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

14

PAŹ

2021

460

razy

czytano

699/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.