Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

34. Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 27 stycznia

Porządek obrad 34. Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 27 stycznia 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję
na dzień 27 stycznia 2022 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, XXXIV Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.
Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Koziegłówkach.
8. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad 34 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

18

STY

2022

518

razy

czytano

709/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.