Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

36 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 36 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 14 kwietnia 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień 14 kwietnia 2022 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXXVI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.


Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza GiM Koziegłowy do wykonywania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Mysłowie.
10. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad 36 Sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

06

KWI

2022

409

razy

czytano

601/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.