Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rusza nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie 2022

To będzie strzał w dziesiątkę! Centrum Inicjatyw Lokalnych ma przyjemność zaprosić już po raz dziesiąty wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatów zawierciańskiego: Irządze, Ogrodzieniec, Porębę, Włodowice, myszkowskiego: Koziegłowy i Poraj, będzińskiego: Bobrowniki do wzięcia udziału w konkursie Działaj Lokalnie 2022.

„Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 41 800 tys. złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych!

„W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Projekty powinny wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,  oraz być zgodne z założeniami regulaminu konkursu” – podkreśla Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

W tym roku dofinansowane zostaną projekty aktywizujące mieszkańców wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego oraz ukierunkowane na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Projekty mogą być związane z następującą tematyką:
• pomocą społeczną;
• nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem;
• kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji;
• ochroną zdrowia;
• działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
• upowszechnianiem i ochroną praw kobiet;
• krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
• ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
• porządkiem i bezpieczeństwem publicznym;
• przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
• upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji;
• promocją i organizacją wolontariatu;
• działalnością charytatywną;
• działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez generator http://system.dzialajlokalnie.pl/ od 15.04.2022 do 15.05.2022 roku. Tegoroczna pula na granty wynosi aż 44 000,00 zł!

Każda gmina objęta konkursem otrzyma szkolenie dotyczące idei Programu Działaj Lokalnie oraz poruszania się w generatorze i składania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Polskiej 14 B w Zawierciu w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem e-mail lachor@cil.org.pl, hac@cil.org.pl oraz na stronach www.dzialajlokalnie.pl. i http://cil.org.pl/

W załączniku dostępne są Regulamin konkursu oraz wzór wniosku.

15

KWI

2022

685

razy

czytano

612/4576

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.