Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W zawiązku z zamiarem wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw” dofinansowywanego w formie dotacji celowej w Marszałkowskim konkursie „Inicjatywa Sołecka”, proszę o przesłanie oferty cenowej zgodnie z załączonym projektem budowlanym, STWiR oraz przedmiarem.

Ofertę proszę złożyć na formularzu ofertowym wraz z kosztorysem ofertowym.

Termin wykonania zadania 30.09.2022r.

Ofertę proszę przesłać w formie papierowej na adres Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; Plac Moniuszki14; 42-350 Koziegłowy do dnia 29.07.2022r. do godziny 1500 Otwarcie nastąpi 1.08.2022r.

 

 

15

LIP

2022

765

razy

czytano

494/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.