Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Gmina Vatra Dornei (Rumunia), partnerem Koziegłów

 


6 grudnia 2007r  na Sali Posiedzeń, Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy międzygminnej: Koziegłowy - Vatra Dornei. Umowa ta została zawarta na bazie Porozumienie o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Wojewodą Katowickim i Przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego a Przewodniczącym Rady Okręgu Suczawa i Prefektem Okręgu Suczawa z dnia 11 listopada 1997 r., oraz  postanowień Porozumienia o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) z Okręgiem Suceava (Rumunia), sporządzonego w Katowicach  dnia 14 kwietnia 2000 roku.W uroczystości tej uczestniczyła delegacja z Okręgu Suczawa w składzie: Stela Acatrinei- wiceprzewodnicząca Rady Okręgu Suczawa, Adriana Barsan- Adiunkt Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Stefana Wielkiego, Mihai Vitcu- Radny Okręgu, Członek Komisji Mieszanej, odpowiedzialny za współpracę w dziedzinie oświaty i kultury, Paul Petru Lesanu- Radny Okręgu, Członek Komisji Mieszanej, odpowiedzialny za współpracę w dziedzinie rolnictwa, Mihai Andruhovici- Dyrektor ds. Sportu Okręgu Suczawa, Nicusor Cojocaru- wiceburmistrz Miasta Vatra Dornei, Caistian Ovidiu Seserman- sekretarz Gminy Vatra Dornei, Mihai Hunea- sekretarz Gminy Gura Humorului, Ianos Horvath- sekretarz Komisji Mieszanej oraz
Konsul Honorowy Rumunii w Polsce Władysław Mirota. Gości przywitał burmistrz Jacek Ślęczka : „Witam serdecznie Wszystkich Państwa na dzisiejszej podniosłej uroczystości z okazji podpisania partnerskiej umowy współpracy pomiędzy Miastem Vatra Dornei z okręgu Suczawa w Rumunii a Gminą i Miastem Koziegłowy.Na początku pragnę gorąco przywitać delegację samorządową strony rumuńskiej z Okręgu Suczawa. Witam przedstawicieli samorządu wojewódzkiego Województwa Śląskiego w osobie pani Kazimiery Krzyczman z Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego (mogę powiedzieć matkę chrzestną dzisiejszej umowy). Pozwolicie mi Państwo, że przedstawię z naszej strony obecnych i zaproszonych gości :
Panią Joannę Kołodziejczyk – Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy wraz całą Radą Gminy i Miasta Koziegłowy, Panią Zofię Jakubczyk – W-ce prezesa Banku Spółdzielczego w Myszkowie (jednocześnie byłą Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy) Pana Mariana Wróbla – Starostę powiatu myszkowskiego wraz z Przedstawicielami Rady Powiatu Myszkowskiego, Panią Halinę Palarz – prezesa Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury, Panią Jadwigę Matyja – Skarbnika Gminy i Miasta Koziegłowy, Pana Krzysztof Bąka – Sekretarza Gminy i Miasta Koziegłowy.
 
 
 
Zanim oddam głos Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Pani Joannie Kołodziejczyk pragnę podziękować w pierwszej kolejności obydwu samorządom za przyjęcie propozycji współpracy pomiędzy partnerskimi gminami miastem Vatra Dornei a  Gminą i Miastem Koziegłowy, jestem przekonany że będziemy mogli wspólnie realizować założone w umowie cele, wymienię tylko niektóre :
rozwijanie współpracy, w formie przedsięwzięć wspierających i umacniających pomyślny rozwój gospodarczy, kulturalny, sportowy i wychowawczo-edukacyjny obydwu Stron w takich dziedzinach jak: kultura, sport, turystyka, kształcenie specjalistyczne, szkolnictwo, gospodarka (małe i średnie przedsiębiorstwa), rozwój regionalny, opieka socjalna, ochrona środowiska, wymiana doświadczeń w polityce komunalnej.Dziękuję wszystkim pracownikom za przygotowanie i  miłe przyjęcie gości z Rumuni w tym Paniom Bożenie Kolasa i Iwonie Musialik, które będą Państwu towarzyszyć w trakcie tej wizyty. Na koniec Życzę Wszystkim Uczestnikom Rumuńskiej delegacji miłego pobytu na ziemi Koziegłowskiej  i obydwu samorządom owoców z podpisanej w dniu dzisiejszym Umowy”.   Po krótkich przemówieniach, wiceburmistrz Vatra Dornei- Nicusor Cojocaru, przybliżył historię swojego miasta oraz gospodarkę, kulturę i oświatę. Vatra Dornei to miasteczko położone nad ujściem Dorny  do Bystrzycy, na Bukowinie południowej w Rumunii. Zostało założone w 1783  r. przez architekta zWiednia  – Artura Doczi. W XIX w. był to słynny kurort wypoczynkowy. Dziś jeszcze w centrum można oglądać stare piękne zabudowania pijalni wód i sanatoriów. Vatra uchodzi za najbardziej estetyczne miasteczko Bukowiny południowej, leży w otoczeniu czterech pięknych i wysokich pasm górskich. Liczy około 20 tys. mieszkańców.  Miasto to słynie z wydobycia rud manganu, przetwórstwa drewna, turystyki i uzdrowisk.

 zobaczyli również prezentację multimedialną o Gminie Koziegłowy oraz wystawę promującą producentów z gminy. Duże  zainteresowanie wzbudziły także wyroby z łyka osikowego, kapelusze i choinki. Przed uroczystą kolacją w Starym Młynie, Zespół Pieśni i Tańca z Koziegłów zaprezentował przedstawienie muzyczne „Oczepiny, rozpleciny”. W następnym dniu przedstawiciele z gminy Gura Humoruli, podpisali porozumienie w Koszęcinie. W  sobotę odbyło się  spotkanie z władzami Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Delegacja rumuńska gościła w Polsce do niedzieli 9 grudnia. Bożena Kolasa GCI

 


 

10

GRU

2007

2173

razy

czytano

4028/4445

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.