Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zawiadominie Projekt Planu Urządzenia Lasu Gminy i Miasta Koziegłowy

Koziegłowy, 29.08.2022r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zawiadamia, ze w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672) w dniach 29.08.2022r. – 28.10.2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy – sala obsługi w godzinach pracy Urzędu zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy i Miast Koziegłowy.

Jednocześnie informuję, że:

 

zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków; dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 06.06.2022r.

 

wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;

 

poza użytkami oznaczonym sybmolem Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych; nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls); z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków tj. powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;

dokumentacja urządzeniowa wraz z instrukcją jej czytania udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy w zakładce ,,DLA MIESZKAŃCÓW" -> ,,PROJEKT PLANU URZĄDZENIA LASU - GMINA I MIAST KOZIEGŁOWY"Projekt Planu Urządzenia Lasu - Gmina i Miasto KoziegłowyProjekt Planu Urządzenia Lasu - Gmina i Miasto Koziegłowy

29

SIE

2022

348

razy

czytano

366/4444

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.