Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

15 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

27 grudnia 2007r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 15 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Nadwarcie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2007r.
6.Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki majątkowe.
7.Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – realizowanych w ramach projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia  i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”.
8.Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę  wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych GiM Koziegłowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany Uchwały Nr 199/XXII/05 Rady GiM Koziegłowy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy oraz nadania Statutu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2008 rok.
11.Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta  Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
14.Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok:
1)prezentacja projektu budżetu  przez Burmistrza Gminy i Miasta,
2)odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4)dyskusja,
5)odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
15.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok.
16.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok.
17.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
18.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19.Interpelacje i zapytania radnych. 
20.Wolne wnioski.
21.Zakończenie obrad 15 Sesji.

 

12

GRU

2007

2640

razy

czytano

4111/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.