Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

39 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 39 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 8 września 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 8 września 2022 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXXIX Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielem pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin obowiązujących na niektórych stanowiskach pracy.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za I półrocze 2022 r.
10. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad 39 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

06

WRZ

2022

364

razy

czytano

451/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.